nl

Fundamentele principes voor de uitwisseling van informatie

Het samenwerkingsakkoord tot oprichting van de CSPI regelt het gemeenschappelijk beheer door de partijen van de uitwisseling van de patrimoniuminformatie en de bijwerking daarvan op basis van de volgende principes:

 • De uitwisseling van de patrimoniuminformatie gebeurt met tussenkomst van de CSPI volgens een systeem van gedistribueerde authentieke bronnen;
 • Het eenmalig inzamelen en beheren van de patrimoniuminformatie in authentieke bronnen;
 • De verantwoordelijkheid van elke partij voor: 
  • het beheer van haar authentieke bronnen en van de juistheid ervan,
  • de verdeling van de informatie,
  • de verdeling van een authentieke bron die door een derde wordt beheerd,
  • de verwerking van de persoonsgegevens ,
 • De infrastructuur die nodig is om de uitwisseling mogelijk te maken;
 • De harmonisering van de patrimoniuminformatie via een gemeenschappelijke taxonomie en een unieke gemeenschappelijke identificatiesleutel,
 • Met tussenkomst van de CSPI, een snelle en directe toegang tot de authentieke bronnen van de partijen;
 • De kosteloosheid van de toegang tot en het gebruik van de informatie voor de partijen;
 • Het respecteren van de eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden op patrimoniuminformatie.

Voor bijkomende informatie, gelieve artikel 3 van het samenwerkingsakkoord te raadplegen.