nl

Welke gegevens worden uitgewisseld?

De CSPI is een gemeenschappelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, voor de 3 gewesten en de federale staat, die belast is met het organiseren van de gecoördineerde en geïntegreerde uitwisseling van de patrimoniuminformatie tussen de federale overheid en de gewesten en tussen de gewesten onderling.

Wat is patrimoniuminformatie?

Patrimoniuminformatie is het geheel van geografische, kadastrale en personele informatie alsmede zowel juridische als feitelijke informatie die zich in de authentieke bronnen bevindt.

Bijvoorbeeld: de nuttige oppervlakte, de oppervlakte van het perceel, het kadastraal nummer, de eigenaar van het goed...

Van waar komt deze patrimoniuminformatie?

De patrimoniuminformatie wordt ter beschikking gesteld aan de gebruikers volgens een systeem van gedistribueerde authentieke bronnen die tot elkeen van de partijen behoren (federale staat, Waals Gewest, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Volgens het samenwerkingsakkoord is een authentieke bron een databank die informatie bevat die een unieke en oorspronkelijke waarde heeft voor de overheden.  Ze biedt die specifieke garanties ten aanzien van de juistheid, de volledigheid en de beschikbaarheid van die informatie, zodanig dat andere overheden diezelfde informatie niet meer opnieuw hoeven in te zamelen en bij te houden.

Bijvoorbeeld: de kadastrale legger, de successieattesten, de bodemattesten, de inspectiedossiers, de milieuvergunningen...

Het inzamelen en beheren van patrimoniuminformatie in authentieke bronnen en het op geïntegreerde en gecoördineerde wijze organiseren van de uitwisseling van de informatie in die authentieke bronnen, gebeurt met inachtneming van de toepasselijke principes inzake het hergebruik van overheidsinformatie, open data en technologieneutraliteit.

Wenst u meer informatie, dan kunt u dat terugvinden in artikel 3, 2° van het samenwerkingsakkoord.