nl

Wat doen we?

Opdrachten

De CSPI heeft als opdracht:

 • het behandelen en het opvolgen van de aanvragen tot toegang tot en het gebruik of hergebruik van de patrimoniuminformatie;
 • het definiëren van en waken over de implementatie van alle voorwaarden voor:
  • het verzekeren van het toezicht op, de audit en de traceerbaarheid van de uitgewisselde patrimoniuminformatie,
  • het garanderen van de bijwerking van de patrimoniuminformatie,
  • de uitwisseling van de patrimoniuminformatie noodzakelijk voor de dienst van de gewestelijke belastingen;
 • het definiëren van de uit te wisselen types van patrimoniuminformatie en de kwaliteitsstandaard die vereist is voor de patrimoniuminformatie en de opvolging van de implementatie;
 • de mechanismen opstellen voor de verdeling en compensatie tussen de partijen van de bedragen die door de gebruikers verschuldigd zijn;
 • het uitwisselen van kennis, beste praktijken, instrumenten en methodes inzake het beheer en de uitwisseling van de patrimoniuminformatie;
 • het uitwerken en implementeren van geïntegreerde processen van uitwisseling en beheer van de patrimoniuminformatie;
 • het uitvoeren (of laten uitvoeren door experts) van opdrachten betreffende de analyse en kruising van gegevens;
 • de analyse van nieuwe aspecten en toepassingen van de patrimoniuminformatie om bij te dragen tot een betere dienstverlening aan de gebruikers.

Wenst u meer informatie, dan kunt u dit terugvinden in artikel 5 van het samenwerkingsakkoord.

 

 

Strategisch en Operationeel Plan

 

Voor meer informatie betreffende de huidige werking, het interne beleid en de toekomstige doelstellingen van de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminfromatie (CSPI) kan u het Strategisch (2019-2021) en Operationeel (2019) Plan raadplegen.

 

Rol en werking