nl

Vanwaar de behoefte aan een nieuwe coördinatiestructuur?

 

  • de toegenomen uitwisseling van patrimoniuminformatie tussen de gewesten en de federale staat;
  • de behoefte aan harmonisering van de gegevens en de wijziging van onjuiste en onvolledige patrimoniuminformatie;
  • de behoefte aan een uniform kader voor de uitwisseling van patrimoniuminformatie die al dan niet persoonsgegevens inhouden;
  • de nood aan een gebruiksregister inzake aanvragen en gebruik van patrimoniuminformatie;
  • de wens om de gebruikerstevredenheid te verhogen;
  • de versterking van de doeltreffendheid binnen de overheid en bij de beheerders van authentieke bronnen;
  • de nood aan een beveiligde en gecoördineerde toegang tot de patrimoniuminformatie.