nl

Rol van uw uniek contactpunt

Alle communicatie met de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie verloopt via het uniek contactpunt van de overheid waarvan u afhangt.

Bij dit uniek contactpunt:

  • dient u uw aanvraag tot toegang of gebruik van patrimoniuminformatie in te dienen;
  • kunt u terecht voor bijkomende informatie of hulp en ondersteuning bij het invullen van het document;
  • kunt u de status van uw dossier opvragen.

Bijkomende inlichtingen

Als u bijkomende inlichtingen wenst over de aanvraagprocedure of over uw aanvraag, of als u hulp nodig hebt om het formulier in te vullen, gelieve contact op te nemen met uw uniek contactpunt. Klik op het logo dat overeenstemt met het uniek contactpunt waarvan u afhangt.

 

 

 

 

Uw aanvraag indienen

U stuurt uw aanvraag tot toegang of gebruik van de patrimoniuminformatie alleen naar uw uniek contactpunt. Klik op het logo dat overeenstemt met het uniek contactpunt waarvan u afhangt.

 

 

 

Opvolging van uw dossier

Uw aanvraag tot toegang of gebruik van de patrimoniuminformatie wordt gecentraliseerd bij het uniek (federaal of gewestelijk) contactpunt die een inhoudsanalyse van uw aanvraag door voert en over de ontvankelijkheid van uw dossier beslist .

Uw uniek (gewestelijk of federaal) contactpunt wordt door het uniek contactpunt (gewestelijk of federaal) van de gegevensleverancier op de hoogte gehouden van de voortgang van uw dossier. Als u daarover vragen hebt, gelieve contact op te nemen met het uniek contactpunt waarvan u afhangt.