nl

Nieuws : Het kadastrale percelenplan is nu open data

De gegevens van het plan zijn ‘Open Data’-gegevens geworden. Dat betekent dat het “open” gegevens zijn waarvan de toegang volledig openbaar en vrij van rechten is, evenals het gebruik en het hergebruik ervan.

Deze gegevens kunnen niet langer worden verkregen via de CSPI, maar kunnen vanaf nu worden geconsulteerd via het portaal van de FOD Financiën (https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/kadastraal-plan) onder de voorwaarden van de gebruikerslicentie gebaseerd op Creative Commons. Het gaat om de toestand op 1 januari 2018.

U hebt de keuze tussen twee coördinatenstelsels: Lambert 72 et Lambert 2008.