nl

Hoe dient u uw aanvraag in?

U bent een overheid of een openbaar organisme of een publieke rechtspersoon en u wilt toegang tot de patrimoniuminformatie van een andere entiteit dan deze waarvan u afhangt (ander Gewest of federale Staat)?

Via de formulieren op de website kunt u een aanvraag voor toegang tot en gebruik van die informatie indienen bij het uniek contactpunt van uw Gewest of van de federale Staat.
Om dat te doen, gelieve de hierna opgesomde stappen te volgen:

1. Raadpleeg de lijst met authentieke bronnen. 

Identificeer vooreerst de patrimoniuminformatie die u aan een ander gewest of aan de federale staat wilt vragen.

Raadpleeg daartoe vooraf de lijst met de authentieke bronnen die door elke partij worden beheerd of waarvoor een partij als verdeler optreedt.

2. Ga na of de toegang en het gebruik kosteloos zijn.

De openbare overheden bedoeld in artikel 1, 5°, a) van het samenwerkingsakkoord hebben kosteloos toegang tot de patrimoniuminformatie uit de authentieke bronnen van de partijen en mogen ze kosteloos gebruiken als en voor zover die toegang en dat gebruik noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheden.

Die openbare overheden oefenen dat recht uit overeenkomstig alle voorwaarden uit dit artikel.

3. Klik op het juiste logo

Kies op de startpagina het logo dat overeenstemt met het enig contactpunt waarvan u afhangt. 

4. Registreer u om toegang te krijgen tot de beveiligde module

 Registreer u bij uw uniek contactpunt als gebruiker;

  • Klik op de knop login;
  • Vul de rubriek 'maak een nieuwe account aan' in met uw e-mailadres en uw paswoord;
  • Klik op de link in de mail die naar uw mailadres wordt gestuurd;
  • Vul vervolgens de rubriek 'login' in met het gekozen e-mailadres en paswoord;
  • Registreer de gegevens van de overheid of van het openbaar organisme waarvoor u de aanvraag doet;
  • U ontvangt een bevestigingsmail die u toegang verleent tot de beveiligde module waarmee u uw aanvraag kunt indienen.  

5. Lees voor het invullen de handleiding na

 Klik hier om toegang te krijgen tot de gids die tot doel heeft u bij te staan om het passende formulier voor uw toegangsaanvraag tot de patrimoniuminformatie zo correct mogelijk in te vullen.

6. Doe uw aanvraag

Kies in de beveiligde module het passende aanvraagformulier, vul het correct in en vergeet geen gegevens in te vullen vooraleer het door te sturen.

  • Als u nog nooit toegang hebt gevraagd tot patrimoniuminformatie of als u twijfelt of de gevraagde gegevens persoonsgegevens zijn, moet u de voorafgaande vragenlijst invullen.
  • Als u er zeker van bent dat de informatie of de combinatie van gegevens niet van persoonlijke aard zijn, kunt u direct het standaard aanvraagformulier invullen.
  • Als u er zeker van bent dat de informatie van persoonlijke aard is, dient u gebruik te maken van het specifieke formulier. U zal een protocol moeten afsluiten met de leverancier van de gegevens die u aanvraagt.

Uw aanvraag voor toegang tot de patrimoniuminformatie wordt vervolgens ontvangen en verwerkt door uw uniek contactpunt vooraleer ze wordt doorgestuurd naar het secretariaat van de Coördinatiestructuur van de patrimoniuminformatie. Die voert een grondige inhoudsanalyse van uw aanvraag door en beslist over de ontvankelijkheid van uw dossier.