nl

Hoe dient u uw aanvraag in?

U bent een overheid of een openbaar organisme of een publieke rechtspersoon en u wilt toegang tot de patrimoniuminformatie van een andere entiteit dan deze waarvan u afhangt (ander Gewest of federale Staat)?

Via de formulieren op de website kunt u een aanvraag voor toegang tot en gebruik van die informatie indienen bij het uniek contactpunt van uw Gewest of van de federale Staat.
Om dat te doen, gelieve de hierna opgesomde stappen te volgen:

1. Raadpleeg de lijst met authentieke bronnen. 

Identificeer vooreerst de patrimoniuminformatie die u aan een ander gewest of aan de federale staat wilt vragen.

Raadpleeg daartoe vooraf de lijst met de authentieke bronnen die door elke partij worden beheerd of waarvoor een partij als verdeler optreedt.

2. Ga na of de toegang en het gebruik kosteloos zijn.

De openbare overheden bedoeld in artikel 1, 5°, a) van het samenwerkingsakkoord hebben kosteloos toegang tot de patrimoniuminformatie uit de authentieke bronnen van de partijen en mogen ze kosteloos gebruiken als en voor zover die toegang en dat gebruik noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheden.

Die openbare overheden oefenen dat recht uit overeenkomstig alle voorwaarden uit dit artikel.

3. Klik op het juiste logo

Kies op de startpagina het logo dat overeenstemt met het uniek contactpunt waarvan u afhangt. 

4. Registreer u om toegang te krijgen tot de beveiligde module

 Registreer u bij uw uniek contactpunt als gebruiker;

  • Klik op de knop login;
  • Vul de rubriek 'maak een nieuwe account aan' in met uw e-mailadres en uw paswoord;
  • Klik op de link in de mail die naar uw mailadres wordt gestuurd;
  • Vul vervolgens de rubriek 'login' in met het gekozen e-mailadres en paswoord;
  • Registreer de gegevens van de overheid of van het openbaar organisme waarvoor u de aanvraag doet;
  • U ontvangt een bevestigingsmail die u toegang verleent tot de beveiligde module waarmee u uw aanvraag kunt indienen.  

5. Doe uw aanvraag

Kies in de beveiligde module het  online aanvraagformulier, vul het correct in en vergeet geen gegevens in te vullen vooraleer het door te sturen.

Uw aanvraag voor toegang tot de patrimoniuminformatie wordt vervolgens ontvangen en verwerkt door uw uniek contactpunt die een grondige inhoudsanalyse van uw aanvraag doorvoert en over de ontvankelijkheid van uw dossier beslist.