nl

Aanvraagprocedure bij het uniek contactpunt van het Waals Gewest

Wie bent u?

Bent u een aanvrager met domicilie/sociale zetel in het Waals Gewest en u wenst gegevens te bekomen die toebehoren aan een andere partij (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale Staat of het Vlaams Gewest), dan kunt u via de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie de gewenste gegevens opvragen. Het uniek contactpunt voor het Waals Gewest fungeert hierbij als tussenpersoon.

Belangrijk!

Wenst u gegevens te bekomen die toebehoren aan dezelfde partij waartoe u behoort, dan moet u zich rechtstreeks richten tot de beheerder van de gegevens.

Welke gegevens kunt u opvragen?

U kunt terecht bij de CSPI voor het opvragen van patrimoniuminformatie. Hiermee verwijzen wij naar het geheel van geografische, kadastrale en personele informatie alsook juridische en feitelijke informatie die terug te vinden zijn in de authentieke bronnen. Bijvoorbeeld: nuttige oppervlakte, perceel oppervlakte, kadastraal nummer, eigenaar goed…

Identificeer de informatie die u van een ander gewest of de federale Staat wenst aan te vragen. Raadpleeg hiervoor de lijst van authentieke bronnen van patrimoniuminformatie die wordt aangeboden door de verschillende partijen.

Belangrijk!

  • Als er bepaalde gegevens nog niet voorkomen in de lijst, gelieve contact op te nemen met uw uniek contactpunt.
  • Betreft uw vraag geodata, punctuele informatie of open data, dan moet u contact opnemen met de instellingen die hiervoor bevoegd zijn.

Kunt u de gegevens kosteloos opvragen?

Enkel de overheden die vermeld worden in het samenwerkingsakkoord kunnen kosteloos beroep doen op de diensten van de CSPI. U kunt hier nalezen of u aan de voorwaarden voldoet.

Gezien de kosten voor het aanleveren van de patrimoniuminformatie onderhevig zijn aan verschillende factoren (ontwikkelingskosten... ) is het niet mogelijk een indicatie te geven qua tarificatie.

Aanvraagprocedure

Aanvraag via on-line formulier

Stap 1

U zal éénmalig gevraagd worden om uzelf als aanvrager en de organisatie waarvoor u een aanvraag indient te identificeren. Zo krijgt u toegang tot een eigen account waar u uw vorige aanvragen kunt opvolgen en nieuwe aanvragen kunt indienen.

  • Meld u aan als gebruiker;
  • Activeer uw account;
  • Registreer uw organisatie.

U zal een bevestiging e-mail krijgen die u toegang geeft tot de beveiligde website module.

Klik hier om uw profiel aan te maken en uw aanvraag online te versturen.

Stap 2

Eenmaal u toegang heeft tot uw account:

  • klik bovenaan rechts op "mijn account"
  • er wordt u een overzicht geboden het formulier dat u kunt invullen, u kan ook uw reeds uitgevoerde aanvragen en hun status bekijken

 

Stap 3 

Uw aanvraag tot toegang of gebruik van patrimoniuminformatie wordt vervolgens bij uw uniek contactpunt gecentraliseerd die een inhoudelijke analyse van de aanvraag doet en de ontvankelijkheid van het dossier beoordeelt .