nl

Aanvraagprocedure bij het uniek contactpunt van de Federale Overheid

Wie bent u?

Bent u een instelling verbonden aan het federaal administratief openbaar bestuur (FOD, POD, ION, ministerie van landsverdediging, wetenschappelijke instelling, OISZ,...) of een naamloze vennootschap van publiek recht (ingevolge de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven) met nationale bevoegdheid en wenst u gegevens te bekomen die toebehoren aan een andere partij (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest of het Vlaams Gewest), dan kunt u via de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie de gewenste gegevens opvragen. Het uniek contactpunt voor de federale overheid fungeert hierbij als tussenpersoon.

Belangrijk!

Wenst u gegevens te bekomen die toebehoren aan dezelfde partij waartoe u behoort, dan moet u zich rechtstreeks richten tot de beheerder van de gegevens.

 

Welke gegevens kunt u opvragen?

U kunt terecht bij de CSPI voor het opvragen van patrimoniuminformatie. Hiermee verwijzen wij naar het geheel van geografische, kadastrale en persoonlijke informatie alsook juridische en feitelijke informatie die terug te vinden zijn in de authentieke bronnen. Bijvoorbeeld: de aard en beschrijving van het patrimoniaal perceel, het kadastraal inkomen, eigenaar van het goed…

Identificeer de informatie die u van een ander gewest of de federale Staat wenst aan te vragen. Raadpleeg hiervoor de lijst van authentieke bronnen van patrimoniuminformatie die wordt aangeboden door de verschillende partijen.

Neem contact op met uw uniek contactpunt als u bijkomende informatie wenst betreffende de lijst van authentieke bronnen die via de CSPI verdeeld worden of betreffende de beschikbaarheid van patrimoniuminformatie.

Kunt u de gegevens kosteloos opvragen?

Enkel de overheden die vermeld worden in het samenwerkingsakkoord kunnen kosteloos beroep doen op de diensten van de CSPI. U kunt hier nalezen of u aan de voorwaarden voldoet.

Gezien de kosten voor het aanleveren van de patrimoniuminformatie onderhevig zijn aan verschillende factoren (ontwikkelingskosten... ) is het niet mogelijk een indicatie te geven qua tarificatie.

Aanvraagprocedure

Aanvraag via on-line formulieren

Stap 1

U zal éénmalig gevraagd worden om uzelf als aanvrager en de organisatie waarvoor u een aanvraag indient te identificeren. Zo krijgt u toegang tot een eigen account waar u uw vorige aanvragen kunt opvolgen en nieuwe aanvragen kunt indienen.

 • Meld u aan als gebruiker;
 • Activeer uw account;
 • Registreer uw organisatie.

U zal een e-mail ter bevestiging ontvangen die u toegang geeft tot de beveiligde website module.

Klik hier om uw profiel aan te maken en uw aanvraag online te versturen.

Stap 2

Eenmaal u toegang heeft tot uw account:

klik bovenaan rechts op "mijn account"

er wordt u een overzicht geboden van de formulieren die u online kunt invullen, u kan ook uw reeds uitgevoerde aanvragen en hun status bekijken

selecteer het gepaste aanvraagformulier:

 • Standaard aanvraagformulier
 • Terugkerend standaardformulier
 • Privacyformulier
 • Terugkerend privacyformulier

 

Stap 3 

Uw aanvraag tot toegang of gebruik van patrimoniuminformatie wordt vervolgens bij uw uniek contactpunt gecentraliseerd en doorgestuurd naar de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie. Zowel uw uniek contactpunt als de CSPI doen een inhoudelijke analyse van de aanvraag en beoordelen de ontvankelijkheid van het dossier.

Papieren aanvraag

In principe moet u steeds uw aanvraag online indienen via het Portaal van de CSPI.

Indien dit echt niet mogelijk is, dan kunt u bij wijze van uitzondering een papieren aanvraag indienen. Maar in dit geval moet u zich voorafgaandelijk wenden tot uw uniek contactpunt om deze te vragen u het aangepaste papieren formulier te verstrekken.

selecteer het gepaste aanvraagformulier:

 • Standaard aanvraagformulier
 • Terugkerend standaardformulier
 • Privacyformulier
 • Terugkerend privacyformulier